Villa Vest og Villa Syd Bo og omsorgsbaser

Villa Vest og Villa Syd er døgnbemannede omsorgsboliger, med tilsammen 10 hybel- leiligheter og 2 serviceleiligheter. Omsorgsboligene er lokalisert i umiddelbar nærhet til Fredrikstadmarka og omlag 4 km fra Fredrikstad sentrum. De ansatte består av et tverrfaglig sammensatt personale som vernepleiere, hjelpepleiere og miljøarbeidere. Beboer har egen leilighet med kjøkkenkrok, bad, soverom og stue. Foruten bo- og selvstendighetstrening, tilbyr Lia Gaard et mangfoldig dagtilbud for sine beboere. Når det er planer om utflytting vil Lia Gaard samarbeide tett med hjemmekommunen for å finne gode, varige løsninger for beboer. Før oppholdet avsluttes vil beboer få tilbud om praktisk hjelp med etablering i ny bolig og oppfølging i en overgangsperiode. Differesiering av botilbudet, avhenger av den enkelte beboers ønsker, behov og funksjonsnivå, gir gode muligheter for individuelle løsninger, som igjen øker sjansen for vellykket behandling/ rehabilitering. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og mennesker med spesielle bistandsbehov, over en kortere eller lengre periode i livet. Mennesker som trenger trygge og forutsigbare rammer i et skjermet bomiljø hvor det er tverrfaglig sammensatt personale.

Kontakt info

Tlf: 69 31 65 01
Adresse: Veumlia 1, 1615 Fredrikstad
E-post: firmapost@liagaard.no
kontaktside