RESPEKT – TILLITT – ANSVAR

er sentrale begreper. Vi setter sterk fokus på den enkeltes ressurser, og at de mobiliseres gjennom aktivitet og samspill. Utvikling av hensiktsmessige handlingsrepertoar og økning av selvfølelse og mestringsopplevelser står sentralt. Det blir lagt stor vekt på helhetlig tenkning rundt hver enkelt deltager.

Kontakt info

Tlf: 69 31 65 01
Adresse: Veumlia 1, 1615 Fredrikstad
E-post: firmapost@liagaard.no
kontaktside