Kartlegging

I den innledende fasen av oppholdet gjøres det en kartlegging av den enkelte beboers ønsker og behov. Denne kartleggingen danner grunnlaget for målsettinger for oppholdet, bla gjennom utarbeidelse av en individuell plan. Kartleggingen vil inkludere utredning av den psykiatriske tilstanden, arbeidsmessig funksjonsnivå, utdannings- og kompetansebehov, ADL-funksjoner (”hverdags-funksjoner”), sosial fungering og nettverksstøtte, somatisk helse osv. Handlings- og tiltaksplaner utarbeides i fellesskap med beboer, innsøkende instans og avdelingsleder for våre omsorgsboliger.

Kontakt info

Tlf: 69 31 65 01
Adresse: Veumlia 1, 1615 Fredrikstad
E-post: firmapost@liagaard.no
kontaktside