Inntak

I utgangspunket ønskes alle velkommen til Villa Vest. Vi har beredskap og kompetanse til å etablere langvarige, såvel som kortvarige omsorgstiltak, krisetiltak samt akutt og utredningstiltak. Vi vil gi innsøkende instans umiddelbart svar på kapasitet og ventetid.

Kontakt info

Tlf: 69 31 65 01
Adresse: Veumlia 1, 1615 Fredrikstad
E-post: firmapost@liagaard.no
kontaktside