Hvem er vi ?

Lia Prosjektet ble etablert i januar 1996. Driften ble videreført som aksjeselskap, Lia Gaard i januar 2008. Lia Gaard AS fisjonerte i 2014, og avdeling Lillelia Gårdsbarnehage ble eget AS. Lia Gaard er beliggende på et småbruk i Fredrikstad. Gården er mestringsarena og arena for oppbygging av sosial kompetanse, gjennom naturbruk, mekaniske fag, byggfag, maritime fag og helse/sosiale fag. De ansatte i Lia Gaard har flere års erfaring innen psykisk helsevern og barnevernsarbeid. Vårt hovedkontor ligger på gården i Veumlia i Fredrikstad. Herfra foretas all økonomi og administrasjon.
Vårt dagtilbud har base på gården.  Videre har vi Villa Vest og Villa Syd Bo- og omsorgsbaser som ligger på området til gamle veum sykehus.

Kontakt info

Tlf: 69 31 65 01
Adresse: Veumlia 1, 1615 Fredrikstad
E-post: firmapost@liagaard.no
kontaktside