Egen bolig

Tilbakeføring til en selvstendig bosituasjon er en målsetting for alle beboere. Slik tilbakeføring vil skje i nært samarbeid med beboer selv og beboers hjemkommune. Tempo og innhold i bo-treningen vil bli tilpasset det foreliggende botilbud og beboers boferdigheter. Det vil også tilbys ettervern i en overgangsperiode, slik at tryggheten “flytter med dem”. Vårt mål er at beboer skal få et selvstendig liv med et meningsfult innhold. Vårt bidrag til dette er å identifisere behovene og følge beboer tett på fram til en mest mulig selvstendig tilværelse

Kontakt info

Tlf: 69 31 65 01
Adresse: Veumlia 1, 1615 Fredrikstad
E-post: firmapost@liagaard.no
kontaktside