Behandling

På bakgrunn av kartleggingen utformes en behanlings-/ rehabiliteringsplan. I tillegg til bistand i bosituasjonen, vil beboer  få tilbud om dagtilbud i Lia Gaard. Dagtilbudet vil bli tilrettelagt etter brukerens funksjonsnivå. Vi vektlegger en meningsfull daglig sysselsetting som en del av rehabiliteringen og legger opp til aktiviteter som stimulerer sansene og fysikken, og som gir en positiv mestringsfølelse. Det legges til rette for at hverdagen skal være trygg og forutsigbar for den enkelte, noe som er en forutsetning for å bryte et destruktivt mønster. Det vil derfor bli lagt vekt på aktivisering også på ettermiddager.

Kontakt info

Tlf: 69 31 65 01
Adresse: Veumlia 1, 1615 Fredrikstad
E-post: firmapost@liagaard.no
kontaktside