ARBEID – AKTIVITET – ANSVAR

er begreper som avspeiles i den daglige driften og i de ulike tiltak som legger grunnlag til gode endringsprosesser. Dette er grunnleggende i det metodiske arbeidet med mennesket. Vi tar utgangspunkt i den enkeltes ståsted, interesser og ressurser, og de vil bli satt til oppgaver, utfordringer og opplevelser, som skal gi mestring og læring i dagliglivet. Målsettinger er bl.a å styrke de sosiale kompetanseområder.

Kontakt info

Tlf: 69 31 65 01
Adresse: Veumlia 1, 1615 Fredrikstad
E-post: firmapost@liagaard.no
kontaktside