Ideologi

Det ideologiske grunnlaget for virksomheten bygger på at Lia Gaard ønsker å være en trygg omsorgsbase, hvor beboer trives og føler aksept for den man er. Samtidig vil vi motivere og søke å påvirke de til å ta gode og fornuftige valg for seg selv, for å fungere best mulig og ha best mulig livskvalitet. Målsettinger er blant annet å styrke de sosiale kompetanseområdene gjennom sosialt samspill..

Kontakt info

Tlf: 69 31 65 01
Adresse: Veumlia 1, 1615 Fredrikstad
E-post: firmapost@liagaard.no
kontaktside