Ideologi

Det ideologiske grunnlaget for virksomheten bygger på at Lia Gaard skal være et sted som skal gi grobunn for læring og utvikling. Vi ønsker å gi muligheter for relasjon/nærhet, og gjennom grunnleggende positiv tro på menneskets utviklingsmuligheter, påvirke de til å finne gode vaner og utvikle selvrespekt og kontroll gjennom dagliglivet og aktivitetenes krav.

Kontakt info

Tlf: 69 31 65 01
Adresse: Veumlia 1, 1615 Fredrikstad
E-post: firmapost@liagaard.no
kontaktside